رویدادهای جاری

مسابقه ملی سلامت آموز

مسابقه ملی سلامت آموز

۰۹ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۷:۵۰ رویدادهای جاری
در حال حاضر به علت شیوع بیماری کرونا امکان برگزاری مسابقات به صورت حضوری وجود ندارد، در این راستا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ...
مسابقه ملی صنعت و سلامت

مسابقه ملی صنعت و سلامت

۰۹ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۷:۱۹ رویدادهای جاری
در حال حاضر به علت شیوع بیماری کرونا امکان برگزاری مسابقات به صورت حضوری وجود ندارد، در این راستا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ...