محورها و قوانین مسابقه صنعت و سلامت

تعداد بازدید:۶۹۵

محورها:

  • کسب و کار‌های نوین
  • اپ‌های هوشمند در حوزه سلامت
  • ایده‌های نوین برای مبارزه با استرس و افسردگی

 

افراد مجاز به شرکت در مسابقه:

  1. تمامی دانشجویان، اعم از آزاد و دولتی سراسر کشور
  2. اعضای باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی
  3. اعضای بنیاد ملی نخبگان در مسابقه
  4. اعضای انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

 

قوانین مسابقات:

  • ایده‌های ارسالی تا پایان مسابقات و اعلام برندگان، برای هیچ رویداد دیگری ارسال نگردد.
  • شرکت در همه محورها آزاد می باشد
  • شرکت در مسابقه می تواند به صورت تیمی یا انفرادی باشد