آشنایی با مسابقه ملی سلامت آموز

تعداد بازدید:۸۷۸

سرمایه گذاری در حوزه علم و فناوری و نخبه پروری و فرآهم آوردن امکانات سخت افزاری بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری از یکسو و توجه ویژه به محیط پرورش استعداد نخبگان و دانشجویان در محیط دانشگاه از سوی دیگر جزو مهمترین رسالت های باشگاه محسوب می شود که هدف نهایی آن ایجاد بستر مناسب جهت کار و تلاش نخبگان، توام با افزایش شور و نشاط علمی در دانشگاه می باشد. قطعاً از راه‌های مهم کشف استعدادها، برگزاری مسابقات و رویدادها در کنار کلاس های آموزشی می‌باشد.

البته لازم به توضیح است که دانشجویان در کنار استفاده از کلاس های آموزشی، در زمینه مهارت های عملی رشته تحصیلی مهارت کافی را نیز کسب می‌کنند. در حال حاضر که به علت شیوع بیماری کرونا امکان برگزاری مسابقات به صورت حضوری وجود ندارد، با عنایت به تاکید ریاست محترم واحد و به منظور بهره مندی هرچه بیشتر دانشجویان از امکانات باشگاه و نیز شرکت در مسابقات و رویدادها، تمامی فعالیت ها ی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد بصورت مجازی در دستور کار قرار گرفته است.

در این راستا و در جهت سیاست های دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب در نظر دارد مسابقه ملی مجازی سلامت آموز با محور تلاش و کوشش را با موضوع " عکاسی / داستان نویسی / قصه گویی" با محورهای داستان نویسی (از کرونا چه آموختیم با محور امید و کسب و کار و …)، قصه گویی برای کودکان در قرنطینه خانگی (با هدف احیای قصه‌های قدیمی، محلی و معروف در شهر و استان های کشور با محور تلاش و کوشش)، عکاسی (امید از پنجره خانه در قرنطینه خانگی) برگزار کند. با توجه به مدت طولانی شدن مدت قرنطینه و همچنین صدمات ناشی از شیوع بیماری کرونا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب قصد دارد با دریافت آثار در محورهای مزبور ضمن کاهش های آسیب های اجتماعی، به راه حلی جهت مشکلات ناشی از این آسیب با محور تلاش، کوشش و امید کمک کند.

پس از ارسال آثار و بررسی توسط داوران، آثار برتر برگزیده خواهند شد. با توجه به اینکه آثار دانشجویان و دانش آموزان به صورت جداگانه ارزیابی خواهد شد، به سه نفر برتر هر محور به تفکیک دانشجو و دانش آموز جمعاً ۱۸ جایز نقدی به شرح ذیل اهدا خواهد شد.