اهداف مسابقه ملی صنعت و سلامت

تعداد بازدید:۴۶۸
 • در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری، کمک و حمایت از جهش تولید
 • ایجاد شور و نشاط بین دانش‌آموزان و دانشجویان
 • دریافت ایده های برتر جهت حمایت در ایام بحران ها و پس از آن
 • ایجاد ارتباط بین دانشجویان و اساتید و مراکز پژوهشی
 • کمک به حل مشکلات کشور در سال جهش تولید
 • هدایت دانشجویان فعال و دارای ایده های برتر
 • کمک به حل مشکلات ناشی از بیماری کرونا
 • کمک به کارآفرینی جوانان
 • فرصتی برای گردهمایی، با هم بودن و تحکیم کار گروهی دوستی در فضای مجازی
 • ترغیب و ایجاد انگیزه در دانشجویان و پرکردن اوقات فراغت پویا در دوران قرنطینه‌ی کرونایی
 • کمک به صنعت و سلامت کشور