اعضای شورای سیاست گذاری

تعداد بازدید:۵۵۰
  • خانم دکتر پروین داداندیش (رئیس شورای سیاست گذاری)
  • آقای دکتر حمیدرضا رحیمی
  • آقای دکتر حسن گیوریان
  • آقای دکتر مهدی حیدری
  • آقای دکتر سید حسین پیشگر
  • خانم دکتر لیلا زارع
  • آقای دکتر امیر هوشنگ رمضانی
  • آقای دکتر پیمان بابائی
  • آقای دکتر دیاکو عزیزی
  • آقای مهندس ابراهیم مهری