اهداف مسابقه ملی سلامت آموز

تعداد بازدید:۸۵۲
 • در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری، کمک و حمایت از جهش تولید و ایجاد شور و نشاط در دانشجویان و دانش آموزان
 • ایجاد شور و نشاط بین دانش‌آموزان و دانشجویان
 • دریافت آثار برتر به منظور پرورش ذهن دانش آموزان و دانشجویان و ایجاد سرگرمی در زمان بحران و قرنطینه خانگی
 • ترویج فرهنگ صبر، امید، کوشش و تلاش
 • ایجاد ارتباط بین دانشجویان و دانش آموزان در فضای مجازی
 • کمک به حل مشکلات و آسیب های اجتماعی از بیماری کرونا
 • فرصتی برای گردهمایی، با هم بودن و تحکیم روابط خانوادگی و دوستی در فضای مجازی
 • ترغیب و ایجاد انگیزه در دانشجویان و دانش آموزان و پرکردن اوقات فراغت پویا در دوران قرنطینه‌ی کرونایی
 • فرصتی برای گردهمایی، با هم بودن و تحکیم کار گروهی دوستی در فضای مجازی
 • ترغیب و ایجاد انگیزه در دانشجویان و پرکردن اوقات فراغت پویا در دوران قرنطینه‌ی کرونایی
 • کمک به سلامت کشور
 • کمک به فرهنگ مطالعه
 • احیای قصه های قدیمی شهرها ئ استان های کشور با محور کوشش و تلاش