مطالب مرتبط با کلید واژه " سلامت آموز "


مسابقات و جشنواره ها

ردیف عنوان رویداد محل برگزاری پایان ثبت نام سامانه رویداد دریافت پوستر و اطلاعات بیشتر ۱ مسابقه سلامت آموز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب ۲۰/‏‏۰۴/‏۱۳۹۹ http://events.wtiau.ac.ir ۲ مسابقه ایده شو صنعت و سلامت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب ۱۴/‏۰۵/‏۱۳۹۹ http://events.wtiau.ac.ir ۳ جشنواره مجازی هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ۳۱/‏۰۳/‏۱۳۹۹ http://iauctb.ac.ir/fa ۴ ایده‌های برتر دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ۳۱/‏۰۴/‏۱۳۹۹ https://www.ideatex.ir ۵ مسابقه ...